Zpět na úvodní stránku Tuning telefonů CMD Servisní menu Hry, programy, knihovny a další aplikace Soubory ke stažení Fórum, SMS, odkazy Napište mi e-mail

Popis servisního menu telefonů CMD Jx
Monitor mode
Struktura servisního menu
Základní menu monitoru Základní menu monitoru
Menu pro zapnutí a vypnutí monitoru Zapíná a vypíná servisní menu.
Parametry aktivní buňky CH - Číslo kmitočtového kanálu (pro GSM-900 od 001 do 124, pro GSM-1800 od 512 do 885
RX - Reception Level, příjmová úroveň [dBm] (akceptovaná hodnota od 000 do 127 dBm, normální signál 50-90 dBm)
CI - Cell Identity, identita buňky (číslo BTSky) (hex)
C1 - Hodnota síly signálu nad prahovou hranicí použitelnosti BTS
LAI - Local Area Identity, identita místní zóny (oblastní kód) (hex)
  MCC Mobile Country Code, kód země
  MNC Mobile Network Code, kód sítě
  LAC Local Area Code, kód zóny
TXPWRxx - Allowed Transmit Power, povolený přenosový výkon [dBm]
RXAMxxx - Reception Accetable Minimal Level, minimální příjmová úroveň [dBm]
Parametry sousedních buněk Ch - Číslo kmitočtového kanálu
RX - Reception Level, příjmová úroveň [dBm]
C1 - hodnota síly signálu nad prahovou hranicí použitelnosti BTS
C2 - Cell-reselection kritérium
N NCC National Color Code, národní kód (0 - 7)
B BCC Base Station Color Code, BTS kód (0 - 7)
S - běžná buňka
1 - 6 - šest nejsilnějších sousedních buňek
Statistiky 8 čítačů (po zobrazení se vynulují)
Hxxxxx - handover
SYxxxxx - Systémové počítadlo
Údaje o baterii a napětí Min - Počítadlo počtu minut od zapnutí nebo resetu telefonu
Volt - Napětí baterie xxxx [mV]
Temp - Teplota baterie v krocích po 5°C [°C]
32Kxxxx - 32k počítadlo
SDC: xxxxxx - Informace o posledním nečekaném vypnutí (exitcode)
CVolt - Nabíjecí napětí [mV]
Voltage History - Ukazuje poslední 4 hodnoty napětí baterie při nečinnosti (Idle) a během přenosu (TX)
Využití paměti telefonu Procentuální zobrazení využití paměti telefonu v jednotlivých procesech.
Informační kódy Informační kódy s chybovými počítadly.
Parametry aktivní buňky Položka "SERVING CELL" při hovoru
CH - Číslo kmitočtového kanálu (pro GSM-900 od 001 do 124, pro GSM-1800 od 512 do 885
D - Mód (I - Idle, D - Dedicated, S - ???, C - ???)
RX - Reception Level, příjmová úroveň [dBm]
/E - Kodek pro přenos hlasu (E - Enhanced Full Rate, F - Full Rate, H - Half rate)
POx - Power level, ukazuje na jakém stupni výkonu je mobilní stanice
  GSM900: dBm = 43 - 2 * P
  DCS1800: dBm = 30 - 2 * P
    mW=10^(dBm/10)
Převodní tabulka:
LP23456789101112131415
dBm3937353331292725232119171513
Watt853.221,30,80,50,320,20,130,080,050,030,02
CI - Cell Identity, identita buňky (číslo BTSky) (dec)
TSx - Timeslot, číslo TimeSlotu, kterým telefon komunikuje se sítí (od 0 do 8)
TAx - Timing Advance, číslo mezi 0 až 63. Prakticky se tím dá měřit vzdálenost BTSky od vás, neboť TA je 547 metrů - 64 TA je maximální rozměr buňky 35 kilometrů.
Převodní tabulka:
TA012345.....63
od

do

< 550m550 m-

1100 m

1100 m-

1650 m

1650 m-

2200 m

2200 m-

2750 m

2750 m-

3300 m

.....35 km
    Takže přibližně TA / 2 = vzdálenost BTS v km.
LFxx - The C1 value using full transmission from BTS, hodnota C1 při kontinuálním přenosu od BTS
LSxx - The C1 value using discontinous transmission from BTS, hodnota C1 při nekontinuálním přenosu od BTS
QFxx - Quality of link during full transmission from BTS, počet chybných bitů (Bit Error Rate) při kontinuálním přenosu od BTS (od 0 do 7)
QSxx - Quality of link during discontinous transmission from BTS, počet chybných bitů (Bit Error Rate) při nekontinuálním přenosu od BTS (od 0 do 7)
Převodní tabulka:
Bit 0 1 2 3 4 5 6 7
% 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,4 12,8 25,6
RDM/FIX - RanDoM (Freqency hopping) / FIXed channel
BER0x.xx% - Bit Error Ratio, počet chybných bitů v %
U /E /F - kodek
Mód S se zobrazuje krátce při přepínání mezi BTSkami v idle módu, C během simulovaného hovoru v GSM testeru a možná se zobrazuje pokud na mobil někdo volá.


Aktivace servisního menu
Co k tomu potřebujete:
Číslo IMSI vaší SIM karty. Pokud ho nemáte, tak servisní nebo alespoň datový kabel.


Pokud máte servisní kabel, připojte telefon, spusťte CTE terminal, klikněte na "Connect", pak napište příkaz READIMSI. Dostanete 15 místné číslo IMSI.
Pokud máte pouze datový kabel, připojte telefon, spusťte nějaký terminálový emulátor (např. Hyperterminal - je součástí Windows), vytvořte nové připojení (Přímo na port COMx), pak napište příkaz AT +CIMI. Dostanete 14 místné číslo (IMSI bez poslední 15 číslice).

Aktivace monitoru v telefonu:
Do telefonního seznamu vložíte položu:
Typ: Telefon nebo SIM (je to jedno)
Jméno: DEBUG (u telefonů J7x vložte TALES)
Číslo: 15ti místné IMSI vaší SIM (pokud máte jen 14 čísel, tak to poslední musíte zkoušet (0-9), ale je jen 10 možností).
Vstupte do menu Nastavení - Detaily - Nast. Výrobce, na displayi budete mít Settings a napište *#prege# (pro telefony J5/J6) nebo *#sonymon# (pro telefony J7/J70) a vystupte na úvodní display. Po opětovném vstupu do menu přibyla mezi položkami Zprávy a WAP tato položka Monitor.

Pozn.: Pokud nevíte jak napsat kód pro aktivaci servisního menu (*#prege# nebo *#sonymon#), tak
pro J5/J5 stisknete klávesy: *#77343#
a pro J7/J70 stisknete klávesy: *#7669666#


Kódy pro telefony CMD Jx
Textový kód (co zadáte) Číselný kód (co uvidíte) Kód zadávejte tady Výsledek Poznámka
*#06# *#06# Stand by Zobrazí IMEI telefonu.
IMEI
 
*#RELEASE# *#7353273# Stand by Zobrazí verzi firmware, SAT (SIM toolkit) a browseru.
release
 
*#RELEASE# *#7353273# (nezobrazuje se) Settings Zobrazí verzi firmware, SAT (SIM toolkit) a browseru (podrobnější info).
Release
Vyžaduje položku DEBUG (J5/J6) nebo TALES (J7/J70) v tel.sezmamu.
*#SIMLOCK# *#7465625# Stand by Ukáže aktivní SIMLOCK zámky.
Sim lock
 
*#EXITCODE# *#39482633# (nezobrazuje se) Settings Zobrazí poslední exit kód.
exit code
Vyžaduje položku DEBUG (J5/J6) nebo TALES (J7/J70) v tel.sezmamu.
*#PREGE#
nebo
*#SONYMON#
*#77343#
nebo
*#7669666#
(nezobrazuje se)
Settings Aktivuje Režim monitor.
Monitor mode
Vyžaduje položku DEBUG (J5/J6) nebo TALES (J7/J70) v tel.sezmamu.
*#SECURITYCODERESET# *#73287489263373738# Stand by Resetuje bezpečnostní kód telefonu na 0000. Zadávat bez SIM karty.
*#SUPERFACTORYRESET# *#78737322867973738# Stand by Tovární reset (telefon se nastaví do standardního nastavení). Zadávat bez SIM karty.
*#0000# *#0000# Stand by Nastavení jazyka na standardní určený operátorem (u nás čeština).  

Exit kód (poslední kód po chybovém resetu telefonu) lze také zobrazit trvale na displayi.
Potřebujete k tomu číslo IMSI vaší SIM karty.

Aktivace zobrazení EXITCODE:
Do telefonního seznamu vložíte položu:
Typ: Telefon nebo SIM (je to jedno)
Jméno: JamesBond
Číslo: 15ti místné IMSI vaší SIM (pokud máte jen 14 čísel, tak to poslední musíte zkoušet (0-9), ale je jen 10 možností).
Po chybovém restartu telefonu se na displayi objeví exit kód. Např. James Bond.