Zpět na úvodní stránku Tuning telefonů CMD Popis servisního menu Hry, programy, knihovny a další aplikace Soubory ke stažení Fórum, SMS, odkazy Napište mi e-mail

Návody

Jak aktivovat Servisní menu: viz stránka Monitor

Jak aktivovat Exit code: viz stránka Monitor

Jak zazálohovat NVM sekci z telefonu:
Co k tomu potřebujete: program Flash loader 3, servisní kabel.
 • vypnout telefon a připojit ho ke kabelu
 • spustit program Flash loader 3
 • v menu vybrat File - Settings a nastavit COM port a rychlost
 • kliknout na tlačítko "Backup NVM"
 • až se zobrazí hláška "Power on Mobile", stisknout na cca 1 sekundu červené tlačítko na mobilu
 • po dokončení stahování vybrat v menu File - Save, zapsat název souboru a uložit
 • odpojit telefon a vyndat baterii


 • Jak nahrát zazálohovanou NVM sekci do telefonu:
  Co k tomu potřebujete: program Flash loader 3, servisní kabel, plně nabitou baterii.
 • vypnout telefon a připojit ho ke kabelu
 • spustit program Flash loader 3
 • v menu vybrat File - Settings a nastavit COM port a rychlost
 • kliknout na tlačítko "Load"
 • vybrat "Soubory typu: Bin Files (*.nvm)" a vybrat váš zazálohovaný soubor NVM
 • až se zobrazí hláška "Power on Mobile", stisknout na cca 1 sekundu červené tlačítko na mobilu
 • po dokončení nahrávání odpojit telefon a vyndat baterii


 • Pokud máte poškozenou nebo nějak nefunkční NVM sekci, zde si můžete stáhnout čistou NVM do telefonu
  J5 (FW 5.1.4/4) nebo J6 (FW5.4.2/4) nebo J7 (FW 3.10/4) nebo J70 (FW 3.10/4) nebo Z7 (FW 4.5.6/4).

  Po nahrání NVM z jiného telefonu si nezapomeňte změnit IMEI telefonu!!!

  Jak zazálohovat firmware z telefonu:
  Co k tomu potřebujete: program Sony flash reader, servisní kabel, plně nabitou baterii.
 • vypnout telefon a připojit ho ke kabelu
 • spustit program Sony flash reader
 • nastavit COM port a rychlost
 • nechat přednastavené "Full flash image"
 • kliknout na tlačítko "Read" a zapsat název souboru BIN
 • až se zobrazí hláška "Power on Mobile", stisknout na cca 1 sekundu červené tlačítko na mobilu
 • po dokončení stahování odpojit telefon a vyndat baterii


 • Jak překonvertovat firmware ze SRE do BIN:
  Co k tomu potřebujete: program SBS convertor, firmware ve formátu SRE.
 • spustit program SBS converor 2
 • v "Settings" ponechat konverzi SRE to BIN
 • v poli "Input File Name *.SRE" kliknout na "..." a vybrat SRE soubor
 • v poli "Output File Name *.BIN" pojmenovat BIN soubor nebo kliknout na "..." a vybrat již existující
 • kliknout na tlačítko "Convert"


 • Jak překonvertovat firmware z BIN do SRE:
  Co k tomu potřebujete: program SBS convertor, firmware ve formátu BIN.
 • spustit program SBS converor 2
 • zvolit "Settings" a vybrat konverzi BIN to SRE
 • v poli "Input File Name *.BIN" kliknout na "..." a vybrat BIN soubor
 • v poli "Output File Name *.SRE" pojmenovat SRE soubor nebo kliknout na "..." a vybrat již existující
 • kliknout na tlačítko "Convert"


 • Jak nahrát firmware do telefonu:
  Co k tomu potřebujete: program Flash loader 3, servisní kabel, firmware ve formátu SRE, plně nabitou baterii.
 • vypnout telefon a připojit ho ke kabelu
 • spustit program Flash loader 3
 • v menu vybrat File - Settings a nastavit COM port a rychlost
 • kliknout na tlačítko "Load"
 • ponechat "Soubory typu: Motorola S (*.sre)" a vybrat váš zazálohovaný firmware SRE
 • až se zobrazí hláška "Power on Mobile", stisknout na cca 1 sekundu červené tlačítko na mobilu
 • po dokončení nahrávání odpojit telefon a vyndat baterii
 • pokud se nahrávání nezdaří, tak vyndat baterii, vložit zpět a celý pokus zopakovat


 • Jak nahrát nové aplikace do telefonu:
  Co k tomu potřebujete: program PRG loader 3 (nebo jiný NVM manager), datový kabel, firmware v telefonu s PRGloaderem.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program PRG loader 3
 • vybrat COM port
 • kliknout na "Select" a vybrat soubor PRG
 • kliknout na "Section number" a vybrat sekci, do které se má program nahrát
 • kliknout na tlačítko "Write"
 • pokud chceme program z telefonu odstranit, vybereme příslušnou sekci a klikneme na tlačítko "Clear"


 • Některé programy vyžadují nahrání knihovny nových funkcí do telefonu:
  Co k tomu potřebujete: program PRG loader 3, datový kabel, firmware v telefonu s PRGloaderem, knihovnu funkcí LIB pro FW 5.1.4/4 nebo pro FW 5.4.2/4.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program PRG loader 3
 • vybrat COM port
 • kliknout na ">>" a následně na tlačítko "Select file"
 • vybrat soubor LIB a kliknout na tlačítko "Upload"


 • Programy využívající UFIF rozšíření vyžadují nahrání knihovny nových funkcí do telefonu:
  Co k tomu potřebujete: program OOK manager, datový kabel, firmware v telefonu s OOK, knihovnu funkcí LIB s UFIF 2 (OOK2).
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program OOK manager
 • vybrat COM port
 • kliknout na "Full refresh", po načtení sekcí kliknout na "Done"
 • kliknout na "UFIF2 library upload" a potvrdit OK
 • vybrat soubor LIB a potvrdit, po nahrání potvrdit OK


 • Firmware OOK3 vyžaduje nahrání dvou knihoven. Knihovnu pro programy využívající UFIF rozšíření a knihovnu pro programy PRG3 popř. PRG3.2:
  Co k tomu potřebujete: program OOK manager min. v.1.5c, datový kabel, firmware v telefonu s OOK3, knihovnu funkcí LIB s UFIF 2 (OOK3b0 nebo OOK3b1) nebo knihovnu finkcí LIB s UFIF2.1 (OOK3b2 a vyšší) a knihovnu funkcí LIB pro PRG3 nebo knihovnu funkcí SEC pro PRG3.2.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program OOK manager
 • vybrat COM port
 • kliknout na "Full refresh", po načtení sekcí kliknout na "Done"
 • kliknout na "UFIF2 library upload" a potvrdit OK
 • vybrat soubor LIB a potvrdit, po nahrání potvrdit OK (knihovna se nahraje do sekce 2-17)
 • kliknout na "PRG3 library upload" a potvrdit OK
 • vybrat soubor LIB nebo SEC (pro 3b3 a vyšší) a potvrdit, po nahrání potvrdit OK (knihovna se nahraje do sekce 2-16)


 • Firmware PRG3.2 vyžaduje nahrání knihovny SEC do sekce 18-29:
  Co k tomu potřebujete: program OOK manager (nebo jiný NVM manager), datový kabel, firmware v telefonu s PRG3.2, knihovnu funkcí LIB s PRG3.2.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program OOK manager
 • vybrat COM port
 • kliknout na "Full refresh", po načtení sekcí kliknout na "Done"
 • vybrat sekci 18-29 a na ní kliknout pravým tlačítkem myši a dát "Upload"
 • vybrat soubor SEC a potvrdit, po nahrání potvrdit OK


 • Jak zprovoznit GifAnimator:
  Co k tomu potřebujete: program USR explorer (nebo jiný NVM manager), datový kabel, firmware v telefonu s PRGloaderem, program GifAnimator a nějaké animované GIFy.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program USR explorer
 • vybrat COM port
 • kliknout na "Reload" a počkat, až se načtou všechny sekce
 • vybrat volnou sekci (nejlépe 18-21 až 18-28)
 • kliknout na "Upload" a vybrat soubor PRG (GifAnim)
 • vybrat volné sekce pro GIFy (GifAn používá 18-09 až 18-20)
 • kliknout na "Upload" a vybrat soubor GIF
 • pokud chceme více GIFů, můžeme to zopakovat i pro ostatní sekce 18-09 až 18-20 (není nutno mít sekce zaplněny všechny nebo je mít prázdné. GifAn umí rozpoznat i pokud je v sekci, které používá pro GIFy, nahraný jiný PRG).
 • pokud chceme některý GIF z telefonu odstranit, vybereme příslušnou sekci a klikneme na tlačítko "Clear"
 • pokud chceme některý GIF v telefonu změnit, vybereme příslušnou sekci, klikneme na tlačítko "Change" a vybereme jiný GIF
 • GifAn se ovládá klávesami: JogDial - výběr GIFů, 1 - zrychlení přehrávání GIFu, 2 - zpomalení přehrávání GIFu, 8 - zesvětlení GIFu, 0 - ztmavení GIFu, Střed.tlačítko a # - zamknutí klávesnice (jako u J7/70)


 • Jak používat AT příkazy v terminálovém okně (např. pro zjištění IMSI):
  Co k tomu potřebujete: program Hyperterminál - je součástí Windows (nebo jiný terminálový emulátor), datový kabel.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program Hyperterminál
 • vytvořit nové připojení - Zadat název a kliknout na OK
 • v dalším okně změnit u položky "Připojit se pomocí" na "Přímo na port COMx" (kde x je číslo portu, kam je připojen telefon) a kliknout OK
 • v dalším okně nemusíte měnit nic (ale můžete zvýšit rychlost "počet bitů za vteřinu" např. na 38400) a kliknout OK
 • objeví se terminálové, okno ve kterém lze přímo zadávat AT příkazy
 • po zadání AT by měl telefon odpovědět OK (pokud ano, tak je připojení aktivní)
 • nyní už je možno zadávat AT příkazy


 • Jak udělat screenshot displaye:
  Co k tomu potřebujete: program CTE terminal, servisní kabel.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program CTE terminal
 • kliknout na "Connect" (zelená šipka) - program odpoví "Phone ready"
 • v menu vybrat Extra - Screenshot
 • na telefonu nastavit display, který chceme uložit
 • v programu v okně "Screenshot" kliknout na tlačítko "Get it"
 • až se objeví v okně kopie displaye, kliknout na tlačítko "Save", zapsat název souboru a uložit jako *.BMP


 • Jak zprovoznit PhotoFAVA nebo ADesk s PhotoFAVA:
  Co k tomu potřebujete: program Photo pack editor nebo Photo pack editor II (podle verze ADesku), datový kabel, firmware v telefonu s PRGldr nebo OOK3, program PhotoFAVA nebo ADesk s PhotoFAVA, program PhoneBook manager a program OOK manager (nebo jiný NVM manager).
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program PhoneBook manager
 • v menu zvolit "Položky" a "Načíst telefon" a počkat, až se načte tel.seznam
 • 3.sloupec (vedle jména a skupiny) označený # je číslo, které budeme potřebovat (toto číslo zobrazují i novější verze ADesku při volání (položka CALLING), takže už není potřeba ho zjišťovat přes PBM)
 • u jména u kterého chceme zobrazovat fotografii si opíšeme toto číslo (max. 25 čísel)
 • spustit program PhotoPack editor
 • kliknout na "New PhotoPack"
 • vybrat pozici ve sloupci "Contacts", kliknout na "Set new picture" a vybrat obrázek BMP (ten musí mít velikost 48*50 bodů a max.256 barev)
 • do políčka # zapsat číslo zjištěné z PhoneBook manageru a kliknout na Set new ID (číslo z PBM musí souhlasit s číslem přiřazeným k fotografii!)
 • to stejné provedeme pro všechny fotografie, které chceme přidat (max. 25)
 • kliknout na "Save PhotoPack", zapsat název souboru BIN a uložit
 • spustit program OOK manager
 • kliknout na "Full refresh", po načtení sekcí kliknout na "Done"
 • vybrat volnou sekci a na ní kliknout pravým tlačítkem myši a dát "Upload" a vybrat soubor PRG (PhotoFAVA nebo ADesk)
 • vybrat sekci 18-16 a na ní kliknout pravým tlačítkem myši a dát "Upload" a vybrat soubor BIN (knihovna fotografií z PhotoPack editoru) - knihovna musí být v sekci 18-16 pro ADesk do verze 1.21 !
 • nebo vybrat sekci 18-29 a na ní kliknout pravým tlačítkem myši a dát "Upload" a vybrat soubor BIN (knihovna fotografií z PhotoPack editoru II) - knihovna musí být v sekci 18-29 pro ADesk od verze 1.22 !
 • v menu telefonu spustit program PhotoFAVA (objeví se "LOADED")
 • nebo v menu telefonu spustit program ADesk s nastaveným pluginem PhotoFAVA (viz. stránka ADesk)
 • po restartu telefonu je nutno v menu telefonu program spustit znovu a nebo nastavit AutoRun v OOK menu


 • Jak zkompilovat soubory S z assembleru do PRG:
  Co k tomu potřebujete: program AS, program LD, program PRGMaker a zdrojový soubor <nazevsouboru>.s
 • programy AS, LD, PRGMaker a zdrojový soubor S nakopírovat do jednoho adresáře
 • v příkazové řádce zadat: as <nazevsouboru>.s -o <nazevsouboru>.out (vytvoří se soubor OUT)
 • v příkazové řádce zadat: ld -o <nazevsouboru>.bin -oformat binary <nazevsouboru>.out (vytvoří se soubor BIN)
 • spustit program PRGMaker
 • kliknout na "Load BIN" a vybrat soubor BIN
 • v políčku "Program name" zadat název programu, pod kterým bude uložen v mobilu
 • pokud bude program pro jiný FW než 5.1.4/4, tak v políčku "Versions" změnit verzi FW na např. "Firmware 5.4.2 LG4 PRGLoader 2.0"
 • kliknout na "Save PRG", zapsat název souboru a kliknout na "Uložit"


 • Jak zprovoznit BTS Info:
  Co k tomu potřebujete: program BTS Info verze 1.1 (ne 1.0!!!) + GetTrace (součíst BTS Info), servisní kabel
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program GetTrace.EXE
 • vybrat COM port
 • kliknout na "Start"
 • program začne vyhledávat trace bit ve firmware, až ho najde, kliknout na "Save".
 • spustit program BTSInfo.exe
 • zvolit File a Settings
 • vybrat COM port
 • vybrat BTS database filename (CSV soubor) a kliknout na "Save & Exit"
 • uloží se parametry a ukončí se BTSInfo
 • znovu spustit BTSInfo.exe a kliknout na Phone a pak Connect
 • cca do 3 vteřin se načtou všechny údaje


 • Jak změnit IMEI telefonu:
  Co k tomu potřebujete: program CTE terminal, servisní kabel, původní IMEI telefonu.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program CTE terminal
 • kliknout na "Connect" (zelená šipka) - program odpoví "Phone ready"
 • kliknout do příkazového řádku
 • napsat příkaz: WriteIMEI 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0
 • např. pro IMEI 123456789012345 (je uvedeno pod baterií) napsat: WriteIMEI 0x12 0x34 0x56 0x78 0x90 0x12 0x34 0x5
 • program odpoví OK
 • odpojit a vypnout telefon
 • po opětovném zapnutí by mělo být IMEI OK


 • Jak změnit grafiku v telefonu: viz stránka Změna ikon, pozadí či log (by Inliner)

  Jak změnit pozadí a úvodní a ukončovací loga v telefonu:
  Co k tomu potřebujete: program Wallpaper utility, program Logo utility, datový kabel.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program Wallpaper utility (pokud chceme měnit pozadí)
 • vybrat COM port
 • kliknout na "Načíst" a načtou se již uložená pozadí (pokud už v telefonu nějaká jsou)
 • kliknout na "Načti BMP" a vybrat obrázek na pozadí
 • totéž možno zopakovat pro další 2 pozadí
 • kliknout na "Zapsat" a pozadí se uloží do telefonu
 • spustit program Logo utility (pokud chceme měnit úvodní nebo ukončovací logo)
 • vybrat COM port
 • kliknout na "Načíst" a načte se již uložené logo při startu a na konci (pokud už v telefonu nějaká jsou)
 • kliknout na "Načti BMP" a vybrat obrázek jako logo
 • totéž možno zopakovat pro druhé logo
 • kliknout na "Zapsat" a loga se uloží do telefonu
 • další info viz návod "Jak změnit grafiku v telefonu"


 • Jak změnit texty ve firmware:
  Co k tomu potřebujete: program Programmer's wizard, servisní kabel, firmware ve formátu BIN (pokud ho nemáte, tak v SRE a program SBS convertor).
 • spustit program Programmer's wizard
 • otevřít BIN soubor s firmwarem (pokud máte jen SRE, tak překonvertovat do BIN programem SBS convertor - viz návod "Jak překonvertovat firmware ze SRE do BIN")
 • kliknout na dalekohled a napsat hledané slovo (nepoužívat diakritiku)
 • slova s diakritickými znaménky se hledají podle části slova (např. Plánovač - nova)
 • v pravém sloupci se objeví hledaná data (nutno odhadnout hledaný výraz, protože se slova nebo části slov objevují v textu několikrát a také v jiných jazycích - zejména ve slovenštině. Je vhodné si všímat výrazu před a za hledaným slovem).
 • kliknout na vybrané slovo (offsset) v pravém sloupci
 • v modrém sloupci přepsat slovo (musí se dodržet délka slova - kratší slovo se doplní mezerami, delší se musí zkrátit)
 • slova s diakritikou jsou v unicode - zaberou 2 znaky (písmena s háčky a čárkami se dají zkopírovat z jiného slova v textu)
 • vyhledat slovo, které obsahuje požadované písmeno (např. pro písmeno "ř" vyhlet slovo "přítelkyně" (napsat část slova telkyn))
 • písmeno (dva znaky) zkopírovat a vložit do nového slova (nutno opět dva znaky vyjmout pro zachování délky slova)
 • takto postupovat u všech znaků (slov), které chceme změnít (písmena bez diakritiky se dají přepsat přímo - např. Hra na Hry)
 • uložit soubor
 • překonvertovat BIN soubor do SRE (viz návod "Jak překonvertovat firmware z BIN do SRE")
 • nahrát firmware do telefonu (viz návod "Jak nahrát firmware do telefonu")


 • Jak odblokovat telefon (po zapnutí zobrazuje "SIM blokovaná"):
  Co k tomu potřebujete: program CTE terminal, servisní kabel.
 • připojit telefon ke kabelu
 • spustit program CTE terminal
 • kliknout na "Connect" (zelená šipka) - program odpoví "Phone ready"
 • kliknout do příkazového řádku
 • napsat příkaz: sldefault
 • program odpoví OK
 • odpojit a vypnout telefon
 • po opětovném zapnutí by měl být SIM zámek odblokován


 • Jak "patchovat" firmware:
  Co k tomu potřebujete: program IPSWin, servisní kabel, firmware ve formátu BIN (pokud ho nemáte, tak v SRE a program SBS convertor), patch (soubor s koncovkou IPS).
 • spustit program IPSWin
 • kliknout na "File To Patch" a otevřít BIN soubor s firmwarem (pokud máte jen SRE, tak překonvertovat do BIN programem SBS convertor - viz návod "Jak překonvertovat firmware ze SRE do BIN")
 • kliknout na "IPS Patch To Use" a otevřít IPS soubor s patchem
 • pro jistotu v "Options" zatrhnout "Backup Copy" (kdyby se BIN soubor poškodil nebo nepovedl patch, tak se lze vrátit k původnímu přejmenováním BAK souboru na BIN)
 • při zatržení "Log File" je možno následně zkontrolovat, které adresy ve FW se upravily
 • kliknout na tlačítko "Patch!"
 • pokud proběhl patch v pořádku, objeví se nápis "File patched successfully"
 • kliknout na "OK"
 • překonvertovat BIN soubor do SRE (viz návod "Jak překonvertovat firmware z BIN do SRE")
 • nahrát firmware do telefonu (viz návod "Jak nahrát firmware do telefonu")
 • doporučuji provádět patch na čistý FW a ne na už patchovaný. Např. pokud máte OOK 3b4 a chcete ho upravit na OOK 3b5, tak ne upgrade z 3b4, ale použít patch 3b5 na čistý FW. Jinak by nemusel FW fungovat korektně. Patche pro různé úpravy lze kombinovat spolu. Např. OOK s fadelight s extralight ... • Schemata

  Schema rozmístění šroubků a západek (užizečné při demonzáži)
  Demontážní schema celelého telefonu (užizečné při demonzáži)
  Schema el. zapojení kabelu data/servis (tento kabel budete určitě potřebovat)
  Schema el. zapojení kabelu data/servis/modem (podporuje plně duplexní režim RX/TX. Lze použít i jako modem.)
  Popis zapojení kabelu vč. rozpisu součástek (užitečné při stvavbě kabelu)
  Popis konektoru telefonu (užitečné při stvavbě kabelu)
  Zapojení audio kabelu (vhodné pro nahrávání vlastních zvonění do telefonu)
  Zapojení handsfree
  Blokové schema zapojení celého telefonu
  Blokové schema audio části telefonu
  Blokové schema RF části telefonu
  Seznam všech AT příkazů podporovaných telefony Sony

  Doufám že tento FAQ vám aspoň trochu pomohl. Pokud zde postrádáte nějaký návod, který se týká úpravy telefonů řady CMD, tak mi napište a pokud to budu vědět, tak to sem napíšu.